voleybol nasil oynanir Için 5-İkinci Trick

Masalara, omuzlara garpa garpa surukleniyor kadincagiz. Kendine agik bir racon bulmak igin arkalardan dolanirken i§itiyorum:

§imdi size birazcik Ali Maharetli’yi anlatmaliyim hocam. Qunku onunde ahir ona ba§vurmak zorunda kalacagim.

Bunlari üstelik dedim. Sava§tim dogrusu. Oysaki ben sava§ gonullusu olmamaya bir su karar vermemi§ miydim? Buyuklerimin mecmu yeğin du§lerle yatip kotu sabahlarla kalktiklarini gore gore, kiz sen uyurken bile bunal, uyaninca henüz az bunalmi§ olursun, niteleyerek ogutler verirdim kendime.

Ayten hanimin sorusunu boylece havada birakip kalabaligin arasina yuruyor. O kalabalik da zaten §angirtinin geldigi yana dogru henüz uzun sure dikiz firsati bulamiyor. Garsonlar sagilan pencere pargalarini toplamaya ko§uyorlar. Nikah kiyilmak uzere.

“Parmak denli gocuk geceleyin yolculuguna gikarilir mi?” diyor uykuyla uyaniklik arasinda onumdeki beyamca da...

Kiz ben seni alip nerelere kagam? Tumgeneral’in oglu Ay§en’i almi§ kagiyor i§te. Yeri hazir onun. Bucak mer aradigi yasak oglanin.

§u kopruyu kurdular. âlâ mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir bugün ben de du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir nöbet daha inangliydim. Hem bile yarim yirtik inanglarin ocunu yutmak istercesine. Deli kabil, mecnun kadar takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu kabil gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, sözde ben bile gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu kudret gok kotu bir kifayet. Bu adamlar gok rüsva adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve da birlikte yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, cümle kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari mümteni bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

kadmm boynunda tipkisi var bu zindrlerin; en egretisi onunki. Kahverengi harir kadife giysisinin yakasini azıcık agmak istemi§; bu agiklik da egreti.

Dantel sabahliginin eteklerini ugu§turarak agik pencereye ko§tu. ilk i§i camlari kapamak oldu. Camlari kapayincaya dek susabilmi§ti, biliyor musunuz? Kapar kapamaz haykirdi:

Ali Maharetli’yi tanimanizi isterdim. Onu taniyanlarin insanimiza guveni artar. Ali Cambaz’yi taniyan igin, halkini sevmek soyut bir §ey olmaktan gikar. Ona duydugum saygi ve guven, halkima duydugum guven ve saygiyla ozde§le§mi§tir.

O gun bu gundur ilk kocamin ‘komunist’ blog adresi aktör arkada§i igerde oladursun, Memo§, oteki arkada§lari onun igin gozya§lari dokedursunlar, -bilahare, olayi duyunca benim de gozlerim sulanmi§ti- generallerimiz bile isteklendirmek bakalim ver karde§im elini bana, diyen i§adamlarimiza güçlü ellik ellerini uzatip ulkeyi duze gikarmaya ko§masinlar mi?

soyluyor. Devletin kapitalistle§mesini bir gunde tersyuz edip onleyecek ve donu§turecek degiliz elbet. Elan i§in ba§indayiz.

Ali Sanatkâr’nin igerdeki kir gigekleriyle onun kahir gekmi§, onurlu blog adresi yuzu gozlerimin onunde; Ahmet’e kizamiyorum bile.

Oyle ya, arada bunlar olmasa kimse bir derdini postayla dogrudan bir orgute bildiremez, o kugucuk kagitlar da ba§ka bir yolla o buyuk orgutun buyuk adamlarinin eline ula§amaz degil mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *